Beschermingsbewind

Voor sommige mensen is het moeilijk zelf de financiën te regelen. Dat kan komen door lichamelijke of psychische klachten, of als iemand schulden heeft. Als bewindvoerder kunnen wij u helpen en beschermen. Alleen de kantonrechter kan beslissen over beschermingsbewind. Wij dienen voor u het verzoekschrift in bij de rechtbank, begeleiden u tijdens de zitting en maken indien nodig afspraken met uw hulpverlener.

Aanmelding

Indien u financiële zorg nodig heeft, dan kunt u ons bellen. Ook een familielid of hulpverlener kan contact opnemen. We bespreken kort uw situatie en maken een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis of ergens anders. U kunt ook een bericht sturen naar info@finportbewindvoering.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Intake

In het intakegesprek leggen wij uit wat beschermingsbewind betekent en wat u van ons mag verwachten. We bespreken samen met u de procedure, vullen het intakeformulier in en bekijken welke documenten nodig zijn om een goede start te maken. Samen met u of met uw vertrouwenspersoon dienen we een verzoekschrift in bij de rechtbank. Na een aantal weken wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de kantonrechter. Wij begeleiden u daarbij. Wanneer de kantonrechter het verzoek goedkeurt, start het bewind.

Bewind in uitvoering

Zodra het bewind is gestart, proberen wij zo snel mogelijk rust en stabiliteit te bereiken.

Dit is wat wij doen:
• Wij brengen uw inkomsten in kaart en controleren of u krijgt waar u recht op hebt. Daarna zetten wij uw vaste uitgaven op een rij, en stemmen deze samen met u af op uw inkomsten. Vervolgens kijken we naar uw vermogen of schulden, zodat we hier een plan voor kunnen maken.
• Wij nemen de betaling van de vaste uitgaven over, zoals de huur, de verzekeringen en openen voor u een leefgeldrekening. Op de leefgeldrekening storten wij wekelijks het met u afgesproken bedrag dat u kunt gebruiken voor boodschappen en andere kleine uitgaven. U krijgt voor deze rekening een pinpas.
• Wij informeren instanties en eventuele schuldeisers over het bewind en zorgen ervoor dat de financiële post vanaf nu niet naar u, maar naar Finport Bewindvoering wordt gestuurd.
• Wij helpen u stap voor stap weer grip te krijgen op uw geld. U volgt bij ons de cursus ‘omgaan met geld’ van het NIBUD.

En dit doen wij ook:
• Indien nodig vragen wij voor u bijstand, uitkeringen, toeslagen, huur- en zorgtoeslag en kwijtscheldingen aan.
• Heeft u kleine schulden, dan proberen wij met schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Heeft u grote schulden, dan begeleiden wij u op weg naar de schuldhulpverlening.
• Heeft u vermogen, dan zorgen wij voor een goede en veilige belegging.
• Wij regelen uw verzekeringen en abonnementen en doen uw belastingaangifte.
• Wij houden contact met uw vertrouwenspersoon of hulpverlener.

Verantwoording

Wij sturen de kantonrechter jaarlijks een ‘rekening & verantwoording’. Dit is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven, uw vermogen en uw eventuele schulden. Uiteraard bespreken wij dit overzicht eerst met u. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met u geld gebeurt. Daarom sturen wij u maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.

Share This